مجموعه فرهنگی تربیتی منتظران حضرت مهدی عج

موسسه خیریه ، مجموعه مدارس دخترانه و پسرانه مسجد محور ، پاتوق خواهران ، ، پایگاه بسیج ، هیات های هفتگی ،پژوهشکده بندگی و…

موارد تربیتی

مربی محور شامل :

سرفصل برنامه های تربیتی مدارس مسجد محور مجموعه قسمت مربی /مدیر گروه برای دانش اموزان