ثبت نام مدرسه بندگی (پسرانه)

به اطلاع می رسانیم ثبت نام در کلاس های ششم تا نهم تکمیل شده و از اول خرداد ماه1400 نفرات ثبت نام شده در لیست ذخیره قرار می گیرند تا در صورت بوجود آمدن شرایط جدید ثبت نام گردند

فرم ثبت نام در مدرسه بندگی ( واحد پسرانه)

پیش ثبت نام
  • مشخصات فردی

  • مثال :1390/04/26
  • مشخصات والدین

  • فقط شغل دقیق ( آزاد ننویسید)
  • فقط شغل دقیق ( آزاد ننویسید)
  • مثال :03137817535
  • مدارک پیوستی

  • عکس3*4 جدید
  • کارنامه 99-400